Burton & Burton PLUSH I LOVE YOU TO THE MOON ROCKET

$ 12.99

Brand Burton & Burton

Rocket shaped plush with message: "I love you to the moon and back." Height: 14